Một ngày ở nhà cùng anh trai

Một ngày ở nhà cùng anh trai họ quan tâm đến anh như vậy, anh đã trở thành một trong những cô gái. Mà chắc chắn đi kèm với tiền thưởng của nó.Để bắt đầu, anh ấy đã đi chơi với một trong những đội nữ nổi tiếng hơn của trường đại học, ít nhất đã đủ khả năng bảo vệ anh ấy khỏi những người thường chọn một sinh viên năm nhất như anh ấy. Điều đó và số lượng tuyệt đối những phụ nữ xinh đẹp sẵn lòng và trên thực tế, mong muốn dành thời gian với anh ta khiến những kẻ bắt nạt sẽ có phần ghen tị với anh ta. Giá như họ biết hoàn cảnh của anh. Cuộc sống của anh ấy là vùng bạn bè. Tất cả họ đều yêu anh ấy. Chỉ là không như vậy.