Hai anh em ở nhà địt nhau khi không có bố mẹ

Hai anh em ở nhà địt nhau khi không có bố mẹ. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để xoay chuyển tình thế. Tôi biết chúng tôi đã có một cái gì đó giữa chúng tôi. Điều mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Điều giết chết tôi là tôi đã làm tổn thương cô ấy theo cách này. Làm thế nào tôi có thể say như vậy? Tôi đến với Nicole. Đáng lẽ tôi phải thức dậy cùng cô ấyKhi lớp học uối cùng cũng kết thúc, tôi chạy đến chỗ cô ấy. “Này…”Dave, tôi nghĩ chúng ta nên dừng việc này lại…”“Dừng lại cái gì?”Dù đây là gì… Giữa chúng ta. Rõ ràng là bạn có chuyện gì đó đang xảy ra với Anna… ”Cô ấy thậm chí không thểnhìn tôi. Tôi có thể nhìn thấy sự đau