DVAJ-522 Anh chồng bại liệt nhờ người giúp vợ mang thai

DVAJ-522 Anh chồng bại liệt nhờ người giúp vợ mang thai. Say đến mức người phục vụ tại quầy bar mở phải cắt lời anh ta và yêu cầu chúng tôi đưa anh ta về phòng trong khách sạn. Phần còn lại của chúng tôi tiếp tục cuộc vui của chúng tôi cho đến khi bữa tiệc kết thúc và mọi người về phòng của họ.