Bố đi làm thằng con trai mất dậy đụ mẹ kế mới đẻ

Bố đi làm thằng con trai mất dậy đụ mẹ kế mới đẻ. Cha mẹ tôi gần đây đã được công ty của họ chuyển đến một thành phố khác và tôi phải chuyển trường. Chia tay tất cả những người bạn cũ của tôi là một cảm giác buồn vui lẫn lộn với nỗi buồn phải rời nhà nhưng với một trái tim rộng mở đối với thành phố mới. Việc di dời này mang lại một số lợi ích rõ ràng. Trước hết, toàn bộ đồ đạc của chúng tôi đã được nhận vào ngày chúng tôi rời đi và về cơ bản tất cả những gì chúng tôi cần làm là không có gì cả.